Skip to the content

Menu

Búa thuỷ lực BSP

Các búa thuỷ lực của BSP có năng lưọng từ 20kNm đến 530kNm, là giải pháp kinh tế nhất cho việc đóng các loại cọc thép hay bêtông trên bộ hay trên các công trình ngoài biển.

Tính đa năng của các búa này cho phép thi công bằng cách treo trên cần cẩu, lắp trên dàn khoan hay trên dàn dẫn hướng, với khả năng sử dụng nguồn thuỷ lực cảu thiết bị cơ sở hay dùng nguồn thuỷ lực riêng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm của BSP tại http://www.bsp-if.com/

 

Búa thuỷ lực BSP

Búa thuỷ lực BSP

Hãy liên hệ với chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho công trình của bạn.