Skip to the content

 

Client: Hung Vuong Construction

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Date: December 2017

Equipments supplied: Bi directional pipe manufacturing machine from Besser

Project summary:

Hung Vuong company is the leading concrete pipe manufacturer in South of Vietnam. In December 2017, we supplied and installed a bi-directional rollerhead system concrete pipe machine for the company, which allow them to produce exceptional concrete pipes. This is the second machine we supplied to Hung Vuong

 

Successfully installed and tested the machine
High quality and consistent pipes produced by Besser's BIDI
Besser's BIDI concrete pipe machine
Besser technician with the owner of Hung Vuong company

Công nghệ bê tông nhẹ

THT International đã nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất bê tông bọt trong nhiều năm qua, và thiết bị lẫn công nghệ của chúng tôi đã được xuất khẩu sang nhiều nước ở thị trường Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á.

Địa chỉ liên hệ

Số 2 ngõ 37 Lê Thanh Nghị,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 0243 869 78 55 
 

 

Have a question?

Let us know if you have any queries or questions, we will be more than happy to help!